ROT
Roland Out Today Party

About ROT

The Roland Out Today Party (ROT) is proud to be different to other political parties. We are Charlton Athletic fans, who are motivated by a respect for community and tradition, not an aspiration for the patronage of big business, or influence in national politics. We believe in being brave, and standing up for the things that are important to us, things that are often ignored, manipulated or misused by those with money and power.

Do you believe that rich business-owners should exercise genuine corporate social responsibility within the communities they are active? Is it unreasonable to expect these business-owners to respect the history, traditions and hopes of these communities? 

There are numerous examples of successful businessmen entering politics. What about them? Their role is to serve the people who voted for them, but does it sometimes seem they are more interested in serving themselves?

Roland Duchâtelet, the owner of our football club Charlton Athletic, is one such businessman cum politician. However, in his case, along with members of his family, he is also the owner of professional football clubs in several European countries. Despite his vast wealth, his involvement in football has been marked by failure to bring sporting success to any of his clubs. In fact the most significant features of his involvement in football have been his wanton disregard for the history and traditions of the clubs he owns, the alienation of their fans,  poor fiscal management and his declared aim to use football club ownership to raise his media profile to spread his political message, and to enrich himself. These are factors that have provoked heartfelt and sustained fan protests at STVV, Standard Liege, Charlton Athletic and Ùjpest

Our priority is to encourage people to scrutinise, to ask questions and to object whenever those with money and influence choose to ignore valid and genuine concerns, all the while playing the system for their own personal benefit. 

ROT are for respect and transparency, we intend to do politics differently.


Over ROT

De partij Roland Out Today (ROT) is er fier op anders te zijn dan andere politieke partijen. Wij zijn fans van Charlton Athletic, gedreven door respect voor de gemeenschap en voor traditie.Wij staan niet voor de promotie van grote zakelijke belangen of invloed op nationale politiek. Wij geloven in het moedig opkomen voor dingen die belangrijk zijn voor ons, dingen die vaak genegeerd, gemanipuleerd of misbruikt worden door personen met gelden macht.

Gelooft u dat rijke zakenlui echte sociale verantwoordelijkheid moeten tonen binnen de gemeenschap waarin zij opereren? Is het onredelijk om te verwachten dat deze zakenlui respect tonen voor de geschiedenis, tradities en aspiraties van de gemeenschap?

Er zijn talloze voorbeelden van succesvolle bedrijfsleiders die in de politiek gaan. Wat moet men daarvan denken? Het is hun rol de mensen te dienen die voor hen getemd hebben, maar lijkt het er soms niet op dat ze er eerder op uit zijn zichzelf te bedienen?

Roland Duchâtelet, de eigenaar van onze voetbalclub Charlton Athletic, is zo'n zakenman en politicus. In dit geval is hij, samen met enkele familieleden, eigenaar van professionele voetbalclubs in een aantal Europese landen. Ondanks zijn grote rijkdom is zijn betrokkenheid in het voetbal gekenmerkt door het gebrek aan sportief succes bij zijn clubs. De belangrijkste eigenschappen van zijn betrokkenheid in het voetbal zijn een uitdrukkelijk gebrek aan respect voor de cultuur en tradities van de clubs waarvan hij eigenaar is, de vervreemding van de supporters, zijn slecht fiscal beleid an zijn zelfverklaarde bedoeling om het bezit van een voetbalclub te gebruiken om zijn mediaprofiel te vergroten, zijn politieke boodschap te verspreiden en om zichzelf te verrijken. Al die factoren hebben bijgedragen tot diepgewortelde en aanhoudende protestacties bij STVV, Standard Luik, Charlton Athletic en Ùjpest.

Het is onze prioriteit om mensen aan te moedigen een kritische kijk te ontwikkelen, vragen te stellen en te protesteren telkens mensen met geld en invloed ervoor kiezen om terechte en oprechte bezorgdheid te negeren terwijl ze het systeem gebruiken voor hun eigen voordeel.

ROT staat voor respect en transparantie. Wij willen op een andere manier aan politiek doen.